Större Pan 7

Adress:Lilla Brogatan 8, Norrtälje
Förvärvsår:2007
Lokalyta kvm:256
Bostadsyta kvm:100
Fastighetstyp:Butik/Kontor/Bostad
Byggmästare:Okänd

Lite fakta

Hörnfastighet mot Rödgårdsgatan, Lilla Brogatan samt Lilla Torg med gathus och gårdshus. Lilla Torg är en av stadens äldsta platser. Det är beläget nära ån och finns utmärkt på kartor från slutet av 1600-talet. Torget har en oregelbunden form och från torget utgår flera gator. Torget omges idag av blandad trähusbebyggelse från olika tider samt det mer dominanta och ståtliga stadshotellet från 1890-talet. Själva torgytan ligger i anslutning till kvarteret Fågelns småskaliga trähus och är gestaltat med fasta bänkar, fontän och mönsterlagd gatsten. De panelklädda trähusen norr och söder om torget är mycket karaktäristiska för stadskärnans äldre bebyggelse och förbinder torgets karaktär med sin enhetlighet. Lilla Torg med omgivande bebyggelse har mycket stor betydelse för Norrtälje stadskärna såsom ett av stadens torg sedan 1600-talet.
  • Fler Fastigheter