Konsumentprisindex och fastighetsskatt för lokalhyresgäster

2021-12-06

För de lokalhyresgäster som har indexklausul har värdet av konsumentprisindex för oktober månad betydelse för nästa års hyra. KPI för oktober 2021 uppgår till 346,44 vilket är ca 2,8% högre än oktoberindex för år 2020.

Fastighetsskatten för 2022 är inte fastställd. Besked om ny taxering lämnas från Skatteverket under juni månad 2022.