Planerat avbrott internet/TV/telefoni

2023-11-03

Telia ska byta switchar i fastigheterna Vinden 9, Gjutaren, Växtriket 20 och 23, Parken 1 och 2, Haren 10, Neptunus 11 och Herkules .Detta kan medföra ett kort avbrott på internet/TV/telefoni.

7 November sker byten i nedan fastigheter:

Vinden 9

Gjutaren 3

8 November sker byte i nedan fastigheter:

Växtriket 20

Växtriket 23

Parken 1 o 2

9 November sker byte i nedan fastigheter:

Haren 10

Neptunus 11

Herkules 1