Trivselregler

Du har rätt till lugn och ro:

Naturligtvis ska du och dina grannar kunna röra sig normalt i respektive lägenhet utan att vara rädda för att betraktas som störande. Men mellan klockan 22.00 och 07.00 på vardagar och mellan 22.00 och 10.00 på helger och helgdagar bör du ta extra hänsyn och försöka vara lite tystare. Förvarna gärna dina grannar om du tänkt göra något som stör lite mer, som t.ex. borra eller spika sent, spela hög musik, ha fest m.m.

Balkongen:

Det är trevligt med en utsmyckad balkong eller uteplats, men tänk på hänsynen även där. Använd inte balkongen för att piska eller skaka mattor – det dammar. Mata inte heller fåglarna från balkongen – spilld mat kan locka till sig råttor och möss. “På grund av brandrisken och den möjliga störningen av rök och grillos så undanbedes grillning på balkongen”.

Husdjur:

Ett husdjur kan vara en trevlig och kär familjemedlem, men tänk på att en del människor är allergiska eller helt enkelt rädda för dem. Därför ber vi er om följande: släpp inte ut djuren utan tillsyn, håll alltid hundar kopplade inom bostadsområdet, se till att katter och hundar inte förorenar på området.

Om du inte är hemma så är det ditt ansvar att ditt husdjur inte stör dina grannar.

Trångboddhet:

Vi har regler mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden i våra fastigheter. Därför har vi gjort en bedömning angående hur många som får bo i en lägenhet.

– 1 rok eller minst 49 kvm, max tre personer   – 2 rok eller minst  70 kvm, max fyra personer

– 3 rok eller minst 90 kvm, max sex personer   – 4 rok eller minst 110 kvm, max åtta personer

– 5 rok eller minst 120 kvm, max tio personer

En trygghet med att bo i flerfamiljshus är att man alltid har människor omkring sig. Det hörs ljud från andra, det rör sig i området, det är liv och rörelse.