Hyresinbetalning

När ska hyran betalas

Hyran betalas månadsvis i förskott eller kvartalsvis beroende på vad som är avtalat. Fyra gånger per år får du hyresavier av Kopparhus. Hyresavierna avser i samtliga fall de tre följande månaderna. För att undvika kravavgift måste hyran betalas före den sista vardagen i varje månad.

Skulle du sakna någon hyresavi så får gärna kontakta Kopparhus för uppgifter eller en ny avi.

Avi via E-post

Du kan välja att få din hyresavi som en pdf-fil till en valfri e-postadress. Skicka ett mail till info@kopparhus.se och uppge ditt namn och vilken adress du bor på samt till vilket e-postadress du vill att vi skickar dina avier.

Autogiro

Autogiro ger fördelen att du inte riskerar att glömma att betala hyran i tid. Autogiro är en service som inte kostar något extra. Det enda villkoret är att det finns pengar på ditt konto när betalningen ska göras. Skulle detta vara intressant så är ni välkommen att kontakta kontoret på tel. 08-6301066 eller epost: info@kopparhus.se

Vad händer om du glömmer att betala hyran

Var noga med att betala hyran i tid då upprepat försenad hyresinbetalning är ett giltigt skäl för uppsägning av hyreskontrakt. Vid utebliven betalning kan hyresaviseringen komma att överlämnas till Svea Inkasso AB för inkassoåtgärd.

Om du inte har betalat hyran trots påminnelsen och inte kontaktat Kopparhus, skickas ditt ärende vidare till inkasso. Kopparhus anlitar ett externt inkassoföretag för dessa ärenden. När ärendet ligger hos inkassoföretaget tillkommer inkassoavgifter. Om du ändå inte betalar din skuld görs en ansökan till kronofogdemyndigheten om vräkning. I detta fall kontaktas även socialförvaltningen.

Hyran

Kopparhus följer föreskrifterna i hyreslagen om inbetalning av hyra. Flera olika parametrar bestämmer hyran. Faktorer som har betydelse kan bland annat vara lägenhetens storlek, planlösning, hiss, tvättstuga, förvaringsutrymme, fastighetsservice, närhet till kommunikationer och läge. Jämförelser görs med det allmännyttiga beståndet för att ge skäliga hyror.