Gemensamma utrymmen

Delat ansvar för gemensamma lokaler

  • Rökförbud råder i alla gemensamma utrymmen , det vill säga trapphus, hissar, tvättstuga, vind, källare, soprum, cykelrum osv.
  • Cyklar och barnvagnar får inte ställas i trapphus enl. brandmyndigheten, eftersom de står i vägen vid städning och kan blockera vid utrymning eller sjuktransporter.
  • Förvaring i och utsmyckning av gemensamma utrymmen så som entréer, trapphus, hissar och tvättstugor osv. är inte tillåtet. Dessa utrymmen skall hållas neutrala för att passa alla hyresgäster.