Service som ingår i hyran

Upptäcker du ett fel i lägenheten, i ditt hus eller i din närmiljö gör du en felanmälan till oss. Detta kan du göra personligen via telefon eller här på hemsidan under kontakt.

Vissa saker i lägenheten ansvarar du själv för, till exempel byte av säkringar, lysrör  och glödlampor. Detta gäller även de lampor som sitter i kyl- och frysskåp samt i spis. Du ansvarar även för rengöring av frånluftsventiler och golvbrunnar. Många andra tjänster ingår också i hyran och utförs av Kopparhus. Ring till oss på kontoret om du är osäker.

Persienner ingår inte i våra bostäder. Däremot händer det att den som flyttar väljer att lämna kvar persiennerna.

Persienner och markiser ingår inte i vårt underhållsansvar. Skulle persiennerna behöva lagas eller kompletteras, hör du av dig till företag som arbetar med persienner eller markiser.

Exempel på service som ingår i hyran

  • Justering och service av kranar
  • Rensning av stopp i avloppssystem
  • Reparation av kyl- och frysskåp, spis och tillval
  • Felsökning och reparation av elanläggning
  • Justering och tätning av fönster och dörrar
  • Reparation och utbyte av lås och låsdetaljer
  • Reparationer av övrig inredning och utrustning som tillhör lägenheten och som vi har monterat.

Om fastighetsskötaren eller förvaltaren i samband med servicebesök bedömer att felet orsakats av överslitage, såsom skadegörelse, får du som hyresgäst själv stå för kostnaden av reparationen. Det är viktigt att veta att om man utför renoveringsarbeten, som inte på förhand är godkända av Kopparhus, så är man återställandeskyldig den dagen man flyttar.