Lite kuriosa om Norrtälje

Roslagens huvudstad är en stad i utveckling, men också en stad med traditioner. Här drog vikingarna förbi på sin väg österut. Här uppstod senare en handelsplats. Och här växte så småningom en industri upp. Norrtälje blev stad år 1622. Sin senaste historiska storhetstid hade Norrtälje som badort vid sekelskiftet.

Mycket av den tidens idyll finns kvar i stans bebyggelse. Norrtälje är i dag en småstadsidyll med storstan som granne.

 Visste du att…

…det är förbjudet att bada i Norrtäljeån efter dagens ljusa timmar. Man får då böta. Det bestämdes i stadsfullmäktige på 1860-talet och såvitt man vet har den lagen inte blivit upphävd sen dess.

…stegelbäcksgatan som går från Nordkrona ner mot korsningen vid Flygfyren har fått sitt namn efter en gammal avrättningsmetod. Stegling från verbet “stegla” med betydelsen att spika fast en avrättad persons kropp eller huvud och eventuellt högra hand på en påle i förnedrande och avskräckande syfte. Stegling var vanlig i Sverige under medeltiden och framåt, bland annat som straff för upprorsmän som till exempel snapphanar.

…det är hälsosamt att vandra omkring i Granparkens skog. Granarna, som är från Tyskland, planterades där under tiden då Norrtälje var en kurort och de säg ha syrerika dofter, som när de blandas med havsluften, gör en frisk.

…leran i Norrtäljeviken sägs ha helande kraft. Den ska vara väldigt mineralrik och användes i många år i mjukgörande gyttjebad för rika Stockholmsdamer på besök i kurorten Norrtälje.

…Sveriges minsta och äldsta nationalpark ligger i Norrtälje kommun. År 1909 blev ön Ängsö, med sina 195 hektar, inrättad som nationalpark.

…förr i tiden gick båtarna långt upp i Norrtäljeån. Den röda stugan (Tillfället) på Tillfällegatan innehöll en krog och var det sista stoppet för sjömännen innan de åkte ut till sjöss igen. Där köpte de öl och träffade kvinnor.

…Gustav II Adolf gav Norrtälje stadsprivilegier 1622 och föreskrev att staden skulle ha “ett oprest ankare” i sitt stadsvapen. Det blev 1971 Norrtälje kommuns vapen.