Venus 6

Adress:Stora Torget 5, Norrtälje
Byggår:1929
Förvärvsår:2007
Lokalyta kvm:333
Bostadsyta kvm:318
Fastighetstyp:Butik/Bostad
Byggmästare:Okänd
Arkitekt:Okänd

Lite fakta

Kvarteret Venus ingår i gatusträckningen Tullports-, Posthus- och Tillfällegatan. Gatusträckningen hör till en av stadskärnans slingrande långgator vars sträckning härrör från 1600-talet och följer ån. Med sin småskaliga trähusbebyggelse samt inslag av putsarkitektur kring torget är gatan mycket representativ för Norrtälje stadskärnas karaktär. Det är en affärsgata med stort upplevelsevärde.
  • Fler Fastigheter