Fjärrvärmeläckage i Norrtälje

2018-04-06

Norrtälje Energi skriver

“Vi har sedan tidig fredag morgon 6 april (ca 04.00) ett fel i fjärrvärmenätet i Norrtälje som ger ett för lågt tryck i våra ledningar. Trolig orsak är läckage någonstans och felsökning pågår. Detta kan medföra att våra fjärrvärmekunder får lägre temperatur på både varmvatten och värme. Om du ser grönt vatten eller varm ånga som stiger upp från marken någonstans får du gärna ringa vår fjärrvärmejour på 0176-718 30.

Uppdatering här sker så fort vi lokaliserat problemet och vet mer.

Uppdatering klockan 8.30

Vi har nu stängt av alla ledningar ut eftersom läckaget verkar stort. Så nu har ingen av våra fjärrvärmekunder någon leverans.”