Julbrev 2019

2019-12-05

Till våra hyresgäster

Kontorets öppettider jul och nyår 2019/2020
23/12                                          08:00-16:30
24-26/12                                    STÄNGT                                     Växeln 08-630 10 66
27/12                                          08:00-16:00                                Felanmälan 08-630 05 30
30/12                                          08:00-16:30                                 info@kopparhus.se
1/1-20                                         STÄNGT                                      felanmalan@kopparhus.se
6/1-20                                         STÄNGT

Avier
Stort tack alla hyresgäster som meddelat e-postadress för utskick av hyresavier! Det är ett steg irätt riktning och nu hoppas vi att fler ska göra detsamma. Maila info@kopparhus.se och tala om din e-postadress så får du utskick och avier den vägen i fortsättningen. Det spar på miljön och underlättar enormt i hanteringen.

Jour
Vid akuta fel utom kontorstid som kräver omedelbar åtgärd, ring jouren. Telefonnummer finns i respektive porttavla eller på vår hemsida www.kopparhus.se .

Felanmälan
All felanmälan ska ringas in eller mailas in till Kopparhus huvudkontor (se kontaktuppgifter ovan). Detta för att ni ska få rätt omhändertagande och för att vi ska få in informationen i vårt fastighetssystem.

Gemensamma och allmänna utrymmen
Tack alla Ni som håller ordning omkring er i fastigheten och värnar om en trevlig boendemiljö, det gör verkligen skillnad. Det finns dock fortfarande hyresgäster som behöver påminnas om att inte skräpa ned i dessa utrymmen. Det är inte tillåtet att förvara saker ex sopor, barnvagnar, cyklar, skateboards, kickbikes, krukor eller brännbart material i de allmänna utrymmena. ALL förvaring ska ske i den egna förhyrda lägenheten, i eget förråd eller i anvisat utrymme. Wellpapp och övrigt skräp ska kastas i anvisat utrymme eller forslas bort av hyresgästen själv och får inte kastas under trapporna eller i vinds- och källargångarna.
För allas trevnad, lämna snyggt och rent efter er!

Skydda ditt hem
Vi närmar oss jul, nyår, matkok och många tända ljus. Hög mysfaktor och stor brandrisk.
För att minska brandrisken kan du vidta några enkla brandskyddsåtgärder:
• Kontrollera din brandvarnare. Om den inte fungerar kontakta Kopparhus omgående.
• Se över dekorationsbelysning, kontrollera sladdar, använd lampor med rätt styrka.
• Se till att värmeljus är av god kvalité och sitter i lämplig lykta.
• Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt. Den som tänt ett ljus ska också se till att släcka det.
Tänk på att små barn och husdjur kan komma åt ljus på bord och i fönster.
• Rengör/byt ut era fläktfilter.
• Drag alltid av kastrullen från plattan om du måste lämna spisen, särskilt viktigt är det vid användning av olika fetter och oljor.

Om det mot förmodan skulle börja brinna ring 112

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Önskar personalen på Kopparhus AB

 

Lite ytterligare information till våra lokalhyresgäster:

Lokalhyresgäster, KPI, konsumentprisindex

För de lokalhyresgäster som har indexklausul har värdet av konsumentprisindex för oktober månad betydelse för nästa års hyra. KPI för oktober 2019 uppgår till 336,04 vilket är ca 1,6% högre än oktoberindex för år 2018. Detta innebär att hyrorna höjs i förhållande till innevarande års hyror.