Konsumentprisindex för lokalhyresgäster

2022-12-07

För de lokalhyresgäster som har indexklausul har värdet av konsumentprisindex för oktober månad betydelse för nästa års hyra. KPI för oktober 2022 uppgår till 384,04 vilket är ca 10.9 % högre än oktoberindex för år 2021.