Konsumentprisindex

2023-12-11

För de lokalhyresgäster som har indexklausul har värdet av konsumentprisindex för oktober månad betydelse för nästa års hyra. KPI för oktober 2023 uppgår till 409,07 vilket är ca 6,5 % högre än oktoberindex för år 2022.