Lägenheter Rimbo

2022-12-23

Lägenheter Rimbo,

Vi har nyligen förvärvat fastigheterna Duvhöken 9,10 och 11 i Rimbo.

Förmedlingen av de vakanta lägenheterna kommer att starta i början av 2023.

Lägenheterna som ska hyras ut i Rimbo kommer fram till den kommande renoveringen att hyras ut på korttidskontrakt.

Vad är ett korttidskontrakt?

Ett korttidskontrakt innebär att man hyr en lägenhet under en begränsad tid, man har inget besittningsskydd.

Uppsägningstiden på ett korttidskontrakt är ömsesidigt 1 månad. Du kan självklart under tiden du bor i en lägenhet med korttidskontrakt fortsätta söka andra lägenheter hos oss.

Håll utkik på hemsidan!