Nytt fastighetssystem

2017-11-17

Vi gör nu en större administrativ förändring av våra fastighetssystem. D.v.s vi byter både vårat ekonomisystem och vårt fastighetssystem samtidigt, ett byte som är mycket krävande men nödvändigt då vi har växt ur våra gamla system. Vi som bolag har växt under de gångna åren och det har varit mycket kännbart och bytet har blivit en nödvändighet.