Policy inför GDPR

2018-06-04

Vi på Kopparhus vill informera er om att det den 25 maj 2018 infördes en ny EU-förordning  GDPR (General Data Protection Regulation), som börjat gälla i hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen. Mycket är sig likt, men för oss som fastighetsägare och hyresvärd innebär det en fortsatt strikt hantering av personuppgifter. Vi på Kopparhus värnar om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter korrekt och ändamålsenligt. Hantering och behandling av personuppgifter sker alltid i enlighet med dataskyddsförordningen för följande syften.

– Vi handhar dina personuppgifter med ändamålet att vi tillhandahåller hyreskontrakt, ansökningar, skickar hyresavier samt meddelanden.

– Vi tar ansvar för att de personuppgifter som behandlas av oss endast används för avsedda ändamål samt att de skyddas mot obehörig åtkomst och användning.

– Ni kan erhålla registerutdrag på de personuppgifter som vi har registrerade genom en skriftlig begäran till Kopparhus AB.

– Kopparhus lagrar enbart personuppgifter under den tid som det krävs för ändamålet med behandlingen. Alla lagrade personuppgifter rensas när de saknar relevans för det ändamål som de tidigare har samlats in för.

De personuppgifter som vanligtvis hanteras enligt ovanstående är namn, personnummer, postadress, e-post samt telefonnummer.

Vill du läsa mer om Dataskyddsförordningen och eller syfte och tillämpningsområde, kan du följa länkarna till Datainspektionens hemsida.

Dataskyddsförordningen

Syfte och tillämpning

Har du synpunkter eller frågor avseende Kopparhus behandling av personuppgifter är du alltid välkomna att kontakta oss på antingen info@kopparhus.se eller 08-630 10 66.