Sommarbrev 2018

2018-06-18

Sommar

Kopparhus kommer att ha kontoret öppet hela sommaren men med begränsad personalstyrka eftersom det är semestertider. Vi är därför tacksamma om ni redan nu meddelar oss om ni har något fel i lägenheten så att vi kan åtgärda detta. När det gäller jourutryckningar får man endast ringa om det gäller högst akuta ärenden som kräver omedelbar åtgärd. Telefonnummer finns i varje port samt även på vår hemsida.

Avisering

Kopparhus har som ambition att alla hyresgäster ska få sin hyresavi via e-post framgent för att spara på miljön samt även på allt arbete som varje avi genererar. Vi är i dagsläget osäkra på hur detta tas emot av er hyresgäster och vill därför höra er åsikt. Kan ni tänka er att få er avi via mailen är vi mycket tacksamma om ni meddelar oss er e-postadress så ordnar vi det. Kopparhus når ni via 08-630 10 66 eller via info@kopparhus.se.

Trapphus och övriga gemensamma utrymmen

Det är fastighetsägarens ansvar att minimera risker där fara eller skada kan uppstå samt även att verka för en trivsam miljö för personal och hyresgäster. Tanken är oftast god men vi kan inte tillåta att hyresgäster möblerar och dekorerar trapphusen. Vi är därför tacksamma om vare och en av Er ser över hur ni hanterar denna fråga. Har Du/Ni ställt ut något som inte hör hemma i våra gemensamma utrymmen är vi tacksamma om Ni rensar bort detsamma. Belamrade trapphus ökar brandrisken, försvårar för utryckningspersonal samt även för vår fastighets- och städpersonal som gärna vill göra ett bra jobb.

GDPR

Det har väl inte undgått någon att den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018. Kortfattat kan man säga att den nya förordningen syftar till att ge individer starkare skydd och respekt för sin integritet samt även ge större makt över sina personuppgifter. Vill du veta mer hur vi hanterar just dina personuppgifter går det bra att ringa Kopparhus på tel 08-630 10 66, maila till info@kopparhus.se eller läsa mer på vår hemsida.

 

Vi önskar er en trevlig sommar

 

Kopparhus AB