Värmeproblem Grossgärdsgatan och Götgatan

2019-02-07

Felavhjälpande arbeten pågår.

Uppdaterar med mer information så snart vi har den.